Backa stärker det förebyggande arbetet mot sexuella kränkningar

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Theres Sysimetsä, projektledare för Backa. Foto: Jonas Axelsson
Theres Sysimetsä, projektledare för Backa. Foto: Jonas Axelsson
Hösten 2018 startades Backa, ett rekordstort initiativ mot sexuella kränkningar i skolan. Bakom initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Backa är en fortsättning på Metoo och erbjuder konkreta verktyg för att förebygga sexuella trakasserier i skolan.

Backa inleds med en nationell utbildningsturné, där elever, skolledare och annan skolpersonal från flera hundra skolor möts på ett trettiotal orter runt om i Sverige, och får utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella kränkningar. Deltagarna får även stöd i att utveckla konkreta handlingsplaner för att säkra en trygg skolmiljö i framtiden. Det är tydligt att det behövs mer kunskap och bättre dialog mellan vuxna och unga i skolan. Trots en fungerande lagstiftning förekommer det alltför ofta att elever blir kränkta av andra elever och av lärare i sin skolmiljö.
– Backa är en naturlig fortsättning på Metoo, som verkligen bidrog till att frågan om sexuella trakasserier i skolmiljö hamnade på agendan. Metoo blev ett uppvaknande för många skolledare och lärare som insåg hur vanligt förekommande sexuella trakasserier i skolan faktiskt är. Det blev också tydligt att det finns stora luckor i kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur man kan förebygga och hantera dem, säger Theres Sysimetsä, projektledare för Backa.

Ger skolor verktyg
Det viktigaste syftet med Backa är just att öka kunskapen om sexuella trakasserier bland såväl elever som skolpersonal. Många lärare och elever efterlyser konkreta verktyg för att hantera den här typen av händelser, och där ska Backa kunna göra konkret skillnad.
– Fördelen i att många organisationer gör gemensam sak med Backa är att initiativet till förändring kommer från de som dagligen jobbar och vistas i skolans värld. Många lärare har hört av sig och vill delta i våra utbildningstillfällen. När utbildningsturnén är avslutad kommer vi att lägga upp ett gediget utbildningsmaterial på vår hemsida. Tanken är att det bland annat ska ge verktyg för skolor som vill skriva en egen handlingsplan mot sexuella trakasserier, säger Theres Sysimetsä.

Om Backa
Backa är ett initiativ som organiseras av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Backa är en kunskapsplattform som skapar en bättre arbetsmiljö för eleverna genom kompetenshöjande insatser och stärker det förebyggande arbetet mot sexuella kränkningar i skolan. Backa finansieras av Skolverket och pågår mellan oktober 2018 och juni 2019.