Presentation

Tycker du också att alla ska nå målen med sin utbildning?

Publicerad 13 februari 2019

spsm_bild

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder meningsfulla, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö.

Hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Våra arbetsplatser är tillgänglighetsanpassade med bland annat tillgång till hörselslingor, tolk och synanpassning. Vi tycker det är viktigt att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling.

Myndigheten har tolvhundra medarbetare och verksamhet över hela landet. Specialpedagoger, lärare, utredare, elevassistenter, rektorer, psykologer och andra experter har samma viktiga uppdrag och mål: Vi jobbar för att alla i förskolan, skolan och vuxenutbildning ska få möjlighet att utvecklas och nå målen för sin utbildning – oavsett funktionsförmåga.

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Klicka här för mer information om vad vi erbjuder.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Telefon: 010 473 50 00
Texttelefon: 010 473 68 00
www.spsm.se/

spsm_logo