Bra lön och gott ledarskap i topp

Publicerad 13 februari 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Joakim Östling, grundskolechef i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Joakim Östling, grundskolechef i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Bra lön, bra ledarskap samt bra team och arbetskamrater hamnar i topp i Framtidens Karriär – Grundskollärares senaste undersökning där 500 lärare svarat på vad anser utmärker en attraktiv arbetsgivare.

En framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, menar Joakim Östling, grundskolechef i Huddinge, är att alla medarbetare i en skola, oavsett uppgift, ska kunna se sin egen arbetsinsats i ett större perspektiv.
– Varje klass och skola har en egen resa att göra. En av mina främsta uppgifter som skolchef är att koppla ihop dessa resor till vad vi vill uppnå på grundskoleförvaltningen och i kommunen i stort.
Ett steg i den riktningen är att Huddinge sedan en tid tillbaka har kommunövergripande förstelärare som koordinerar förstelärarnas uppdrag och fungerar som länkar mellan skola och kommunhus.
– Dessa tjänster har initialt varit knutna till ämnen. I nästa steg är vår tanke att koppla på förstelärare som är tydligare knutna till kommunens utvalda huvudområden för skol­utveckling.

Tydlig identitet och prägel
En fråga som grundskoleförvaltningen i Huddinge dryftat under en tid är vad som ska vara lika för alla skolor och vad som kan variera.
– Här behöver vi hjälpas åt och tillsammans med skolledningar och lärare komma fram till vad som ska vara koncernövergripande och vad som ska var möjligt att anpassa efter varje skola och för varje lärare. Inom fem år hoppas jag att varje skola har sin egen tydliga identitet och prägel samtidigt som det finns en gemensam tråd som löper genom hela utbildningsresan i Huddinge kommun.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom grundskolan? (Ange gärna flera.)

1. Bra ledarskap/uppbackning från rektor
2. Bra lön
3. Bra team/arbetskamrater
4. Att kunna ägna sig mer åt undervisning
5. Bra psykisk arbetsmiljö
6. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7. Mindre klasser
8. Bra fysisk arbetsmiljö
9. Mindre administration
10. Förenklad dokumentation
11. Möjlighet till kompetensutveckling
12. Motiverade elever
13. Flexibel arbetstid
14. Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
15. Obligatoriska möten