Presentation

På resursstarka Önneredsskolan trivs lärarna

Publicerad 13 februari 2019

Bra ledning, tillåtande atmosfär och härliga kollegor gör att lärarna PM Svensson och Liv Lindahl stortrivs på Önnereds­skolans högstadium i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Bra ledning, tillåtande atmosfär och härliga kollegor gör att lärarna PM Svensson och Liv Lindahl stortrivs på Önnereds­skolans högstadium i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Liv Lindahl och PM Svensson stortrivs med att jobba på Önneredsskolans högstadium i Göteborg.
– Det är högt i tak och här finns mycket kompetens. Gemenskapen mellan kollegorna är så stark att vi till och med umgås på fritiden.

I ett av västra Göteborgs lugna villakvarter med promenadavstånd till havet, ligger Önneredsskolan. Liv Lindahl fick fast tjänst här 2006. Sedan dess har hon jobbat både som SO-lärare och speciallärare, hon har jobbat med socialt utsatta elever och leder nu arbetet med elevhälsan.
– Att man har möjlighet att prova olika tjänster inom organisationen är en stor fördel. Det är utvecklande och motiverande.

Högt i tak och mycket kompetens
PM Svensson är förstelärare och undervisar i SO, svenska och svenska som andraspråk. Han har jobbat på skolan i 20 år.
– Att jag trivs så bra beror till stor del på alla härliga kollegor. Det är högt i tak och det finns mycket kompetens. Vi har väldigt roligt tillsammans, säger han.
Eftersom personalomsättningen är låg har det bildats en stark grupp som förändras i lagom takt. Att man jobbar i både arbetslag och ämneslag gör det enkelt att utbyta information och erfarenheter. Ämneslagen delar arbetsrum och arbetslagen har möte varje vecka.
– Vi lär av varandra hela tiden!
I skolan har man kommit överens om en struktur som alla lärare använder sig av. Det skapar en tydlighet för både elever och lärare.
– Varje lektion börjar och slutar på samma sätt. När eleverna kommer in i klassrummet så står det på tavlan vilken tid lektionen slutar, vad den ska handla om och vad syftet med lektionen är. Alla lärare gör likadant. Det gör det också lättare att komma in i rutinerna som ny pedagog. Man behöver inte uppfinna hjulet en gång till.
Samtidigt finns det stora möjligheter för flexibla lösningar på skolan.
– Vår rektor är tillåtande och tar gärna tillvara alla goda idéer som finns hos personalen. Att hon litar på oss lärare och låter oss göra det vi är bra på, är oerhört viktigt för trivseln. Det är så ett bra lag skapas. Samtidigt har hon höga förväntningar på oss, vilket gör att vi lyfter oss, säger Liv Lindahl.

Arbetslag med resurspersonal
På Önneredsskolan har man valt ett eget sätt att jobba med elever i behov av stöd.
– Våra nyanlända elever går inte i förberedelseklasser. Istället går de i vanliga klasser och har stöd på sitt hemspråk av skolans anställda studiehandledare. Man måste ju faktiskt inte kunna svenska för att kunna lära sig matte, kemi eller fysik, menar Liv Lindahl.
Här finns också en särskild studiegrupp för elever med autism. Även de hör till vanliga klasser, men tack vare personaltätheten så finns det stora möjligheter till flexibla lösningar. Det finns alltid möjligheten att arbeta i anpassade lokaler om någon elev behöver dra sig undan.
– Önneredsskolan är extremt resursstark! Vi har faktiskt ett helt arbetslag med resurspersonal för att öka likvärdigheten och stötta alla elever på skolan. På så vis har även lärare lätt att få stöd i att möta elevers olika behov. Vår rektor har prioriterat detta i budgeten. Hon är specialpedagog i botten och det märks.

Trivseln sitter i väggarna
PM Svensson, som är klassföreståndare, uppskattar att det finns extra tid avsatt för uppdraget samt att man är två mentorer i varje klass. Han lyfter också fram eleverna som en anledning att glädja sig över att gå till jobbet.
– Vi har en härlig mix av elever. De kommer från olika sociala grupper, de talar olika språk och de bor på olika ställen. För mig som är SO-lärare är eleverna en fantastisk källa till ny kunskap och olika perspektiv. Personligen tycker jag att jag har världens bästa jobb!
Veckan före skolstart är det tradition att arbetslagen under några dagar planerar inför skolstarten samtidigt som man umgås och bygger starka lag. Lärarna umgås även på fritiden. På onsdagar spelar de innebandy och de anordnar temakvällar, om allt från Argentina till Galapagos, på skolan. Ibland lagar de mat tillsammans i hemkunskapssalen.
– Det är ett fantastiskt gott gäng och det är lätt att komma in i gemenskapen om man är ny. Så har det varit under alla våra år här. Trivseln sitter i väggarna.

Jobba med oss i Göteborg! Läs mer och ansök här!

Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen
I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59 000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.

På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

www.goteborg.se/grundskoleforvaltningen