Presentation
Trollhättans stad

Vår skola är en plats där alla får vara och bli den de vill

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Staffan Stabro
Ulrika Arvidsson, lärare i årskurs 3 och förstelärare på Dalkjusans skola och Kim Lindahl, fritidsledare på Kronans skola. Foto: Staffan Stabro
Ulrika Arvidsson, lärare i årskurs 3 och förstelärare på Dalkjusans skola och Kim Lindahl, fritidsledare på Kronans skola. Foto: Staffan Stabro

Skolorna inom Trollhättans Stad har under senare år arbetat målmedvetet med olika utvecklingsområden för att främja elevernas kunskapsutveckling. En övergripande elevhälsosatsning och rastverksamhet har varit viktiga pusselbitar som bidragit till färre kränkningar och större arbetsro.

Ulrika Arvidsson är lärare i årskurs 3 och förstelärare på Dalkjusans skola. Sedan ett par år tillbaka har hon arbetat systematiskt med FEA, förebyggande elevhälsoarbete.
– Vi har börjat se resultat i form av bra kunskapsnivå, hög närvaro och färre kränkningsanmälningar. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen och jobbar vidare med att implementera FEA i hela skolan och skapa samsyn kring att elevhälsa börjar i klassrummet.
Hon får medhåll av Kim Lindahl, fritidsledare på Kronans skola, där organiserad rastverksamhet fungerar som ett effektivt medel mot kränkande beteenden och konflikter.
– Jag är ute på skolgården från tidig morgon till efter lunch. Att ordna aktiviteter är en del av arbetet, men mitt viktigaste uppdrag är att vara en lyssnande vuxen som står på elevernas sida och finns där för deras skull.
Resultatet har inte låtit vänta på sig, antalet kränkningsanmälningar har sjunkit markant sedan rastverksamheten började för drygt ett år sedan.
– Kronan är en mångkulturell skola och det finns en stor utmaning i att ordna aktiviteter i en verksamhet där inte alla talar samma språk. Men det går att göra väldigt mycket även utan ett gemensamt språk.

Berikande mångfald
Vid sidan av arbetet läser Kim vidare till grundlärare mot fritidshem vid Göteborgs universitet.
– Jag stormtrivs med mitt jobb och vill ha rätt kompetens. Kronan är en plats där man får vara den man är och bli den man vill. Här finns många fantastiska elever och lärare men även socialpedagoger, studiehandledare och elevhälsoteam, för att nämna några. Det är en mångfald som berikar och som jag vill fortsätta vara en del av.
Inte heller Ulrika har några planer på att byta arbetsgivare.
– Det har gått nio år sedan jag blev färdig lärare och sökte ett jobb där jag kunde utvecklas. Arbetet på Daljkusans skola har infriat alla förväntningar och bland annat lett till försteläraruppdraget med inriktning mot elevhälsa. Här finns både möjligheter och utmaningar men framför allt är det en skola med fantastiskt roliga kollegor och elever. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval.

Jobba med oss! Klicka här för att se aktuella tjänster.

Trollhättans stad

I Trollhättans Stad finns kommunala skolor som erbjuder lärande för barn och elever från förskoleålder till årskurs 9 i grundskolan. Vårt mål är att alla barn och elevers kunskapsutveckling ska stärkas.

www.trollhattan.se