Guldtrappan

Grundskolans digitaliseringsarbete bör baseras på likvärdighet

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan i Trollhättans Stad.
Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan i Trollhättans Stad.

2019 vann Trollhättans Stad Guldtrappan, en utmärkelse för kommuner som arbetar framgångsrikt och långsiktigt med att utveckla elevers digitala kompetens. Digitaliseringsarbetet i kommunens grundskolor utgår från en tydlig strategi med väldefinierade mål.

Guldtrappan tilldelas skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.
– Utgångspunkten för vårt långsiktiga digitaliseringsarbete är att våra elevers framtid är digital och att vi därför behöver rusta framtidens medborgare för en alltmer digitaliserad värld. Vi inledde vårt arbete med att inventera det befintliga digitaliseringsarbetet på samtliga grundskolor i kommunen. Vi såg stora variationer i hur långt skolorna kommit i sitt arbete och bestämde oss därför för att skapa likvärdiga digitaliseringsförutsättningar för samtliga elever, oavsett skola, säger Per Hellmark, verksamhetschef för grundskolan i Trollhättans Stad.

Stärker rektorernas kompetens
– Läsåret 2018/2019 utvecklade och implementerade vi en lärmodul med fokus på digital kompetens. Lärmodulen omfattar samtliga lärare i kommunen. Vi har även utbildat samtliga matte- och NO-lärare samt de flesta F–6-lärare i programmering, och satsar nu på att stärka rektorernas digitaliseringskompetens. Det ser vi som avgörande för att de ska kunna leda framtidens digitaliseringssatsningar. Under föregående läsår ledde samtliga rektorer arbetet med att kompetensutveckla sin personal utifrån en omarbetad modell från Skolverket, säger Per Hellmark.
En av Trollhättans främsta framgångsfaktorer är, enligt Per Hellmark, att rektorerna tidigt engagerades som pedagogiska ledare i arbetet med att utveckla digital kompetens.

”Satsa på en tydlig och enkel målformulering som alla kommer ihåg”

Vinner i längden
Hans råd till andra kommuner är att genomföra en ordentlig nulägesanalys för att kunna identifiera var kommunens skolor befinner sig i sitt digitaliseringsarbete. Det gäller att tänka strategiskt från dag ett och våga formulera en tydlig målbild som kommuniceras brett.
– Satsa på en tydlig och enkel målformulering som alla kommer ihåg och som lärarna har med sig i sitt dagliga arbete. Ytterligare ett råd är att inte dra ner på digitaliseringssatsningar om kommunens ekonomiska förutsättningar förändras. Satsa istället på att anpassa satsningen utifrån kommunens aktuella ekonomiska förutsättningar, säger Per Hellmark.