Presentation

Vi vill hjälpa eleverna att förverkliga sina drömmar

Publicerad 13 februari 2019
Maarit Enbuske, skolchef i Luleå. Foto: Viveka Österman
Maarit Enbuske, skolchef i Luleå. Foto: Viveka Österman

– Jag vill att varje elev som lämnar verksamheten ska känna att alla dörrar står öppna. Att vår skola gett dem den framtidstro och grund de behöver för att de ska kunna förverkliga sina egna drömmar, säger Maarit Enbuske, skolchef i Luleå.

Under åren 2017–2019 har Luleå kommun avsatt 31,5 miljoner kronor i ”Skolpaketet”, med fokus på att trygga kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Satsningen går nu in på sitt tredje år där mycket handlar om att utvärdera olika modeller som testats under de gångna åren.
– Nu ska vi titta närmare på hur vi ska omsätta våra nya lärdomar i det ordinarie arbetet framöver. Vi hoppas att satsningen kommer att medverka till att vi kan ligga på en fortsatt hög nivå när det kommer till behöriga lärare i våra skolor. Tanken är ju att det ska bli något bestående av det bästa vi har lärt oss under dessa tre år, säger Maarit Enbuske, skolchef.
Digitalisering har varit ett av flera fokusområden.
– Hela skolvärlden har varit på väg in i en allt mer dokumentationstyngd verksamhet. Vår ambition är att digitalisera så mycket som möjligt i syfte att freda lärarna från administrativt kringarbete så att de kan fokusera mer på huvuduppdraget, barnens lärande.

Högt ställda mål
Luleå toppar Lärarförbundets rankning när det kommer till andelen behöriga lärare i skolorna. Maarit Enbuskes förhoppning är att satsningarna som gjorts i skolpaketet ska bära frukt i form av bland annat fortsatt hög behörighet bland skolans anställda.
– Det är en viktig kvalitetsnyckel för att varje barn ska kunna komma så långt som möjligt och uppnå sina mål. När eleverna lämnar verksamheten ska de känna att alla dörrar står öppna, att skolan gett dem en framtidstro och den grund de behöver för att förverkliga sina drömmar.
Att vara bäst i landet när det kommer till utbildade lärare är förstås mycket roligt, säger hon, men påpekar samtidigt att det fortfarande finns områden med förbättringspotential.
– Vi fortsätter på den inslagna vägen med ett målmedvetet kvalitetsarbete. Inom fem år ska Luleå vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige, en dynamisk verksamhet där lärarna stannar kvar och eleverna når sina mål.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Luleå kommuns grundskolor
Luleå har länge placerat sig i topp i Lärarförbundets skolranking av landets 290 kommuner.
Antalet barn och elever, från förskola till gymnasieskola uppgår till cirka 14000, grundskolan har 8000 elever. Andelen behöriga och legitimerade lärare är hög, drygt 90% jämfört med rikets cirka 80%, men precis som i övriga landet har kommunen behov av att rekrytera fler lärare. Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen cirka 3000 anställda inom för-, grund- och gymnasieskola.

www.lulea.se/

Luleå kommun logotype