Presentation

Viktigt att satsa på människorna

Publicerad 13 februari 2019
Helena Harrysson, personalutvecklare på kunskapsförvaltningen i Sandviken. Foto: Emma Engström
Helena Harrysson, personalutvecklare på kunskapsförvaltningen i Sandviken. Foto: Emma Engström

Bra ledarskap är en grundpelare för personalens välmående. Kunskapsförvaltningen i Sandviken var tidigt ute med den insikten, och även med praktisk handling. Sedan 2003 finns här en fast anställd personalutvecklare som lärare kan vända sig till med både små och stora bekymmer.

I Sandvikens kommun finns en grundad syn på att det är viktigt med bra ledarskap.
– Det är sådant man lär sig och vet om rent teoretiskt, men vi har verkligen sett och förstått hur viktigt det är i praktiken. Förutom att kommunen satsar mycket på ledarskapsutbildningar har vi en skolorganisation med biträdande rektorer. Syftet är dels att avlasta rektorerna, dels att det ska finnas pedagogiska ledare ute i verksamheten, säger Helena Harrysson, personalutvecklare på kunskapsförvaltningen i Sandviken.
Att förvaltningen har heltidsanställd medarbetare som enbart har till uppgift att vara tillgänglig för utveckling av personal är ganska unikt.
– De flesta kommuner har en företagshälsovård som handhar dessa frågor. Men när läraren kommer dit är det ofta redan för sent, då mår personen redan dåligt. Min främsta uppgift är att arbeta förebyggande, säger Helena Harrysson.
En stor del av hennes uppdrag handlar om att coacha och handleda skolans personal, både enskilt och i grupp.
– Det finns väldigt lite tid över för reflektion i skolan; tempot för lärarna är högt och att verkligen bli lyssnad på är ovanligt. Jag både lyssnar och kan förse dem med verktyg för att hantera olika situationer.

Avlastar ledarna
Det har gått 16 år sedan Helena Harrysson, som tidigare arbetat som rektor, knackade på förvaltningschefens dörr och erbjöd sina tjänster som personalutvecklare.
– Förutom att jag fungerar som stöd och samtalspartner för lärarna innebär min tjänst även en avlastning för skolledarna. Jag har fullt fokus på mina klienter under våra samtal, men när de går ut genom dörren behöver jag inte fortsätta bära deras bekymmer, som en chef ju måste göra. Det gör att jag kan jobba på ett annat sätt.
En av de viktigaste delarna i uppdraget som personalutvecklare är också att handleda och coacha, främst nyanställda, skolledare.
– Många fortsätter sin handledning hos mig fast de inte längre kan räknas som nya – just för att de som chefer behöver en stund som är till bara för deras tankar. Syftet är detsamma som för övrig personal – att förebygga. Om inte medarbetarna mår bra går det inte att komma någonstans med planer och verksamhetsmål. Det är därför det är så viktigt att satsa på människorna, fastslår Helena Harrysson.

Jobba som grundskollärare i Sandvikens kommun. Se våra lediga tjänster här

Sandvikens kommuns grundskolor
I Sandvikens kommun finns 16 grundskolor, varav en är fristående skola. Grundskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

www.sandviken.se

Sandvikens kommun logotype