Presentation
AcadeMedia

Var med och utforma framtidens skola inom AcadeMedia

Publicerad 12 oktober 2021
Sandra Richter, skolchef på Innovitaskolan (Foto: Christopher Schauz), Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolan och Pops Academy (Foto: Christopher Schauz) och Eva-Lotte Stavle, utbildningsdirektör för Noblaskolan och Montessori Mondial.
Sandra Richter, skolchef på Innovitaskolan (Foto: Christopher Schauz), Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolan och Pops Academy (Foto: Christopher Schauz) och Eva-Lotte Stavle, utbildningsdirektör för Noblaskolan och Montessori Mondial.

Inom AcadeMedia finns en mångfald av skolor och inriktningar, som alla delar visionen att förändra och förbättra samhället genom utbildning. Tydliga skolprofiler ska underlätta valet av skola. Noblaskolan är ett exempel och nu lanseras en helt ny profil – Innovitaskolan, där digitala verktyg och innovation är viktiga delar.

AcadeMedia är ett av Europas största utbildningsföretag och verksamt inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. AcadeMedia har även förskolor i Norge och Tyskland. Totalt har AcadeMedia 76 grundskolor med sex olika inriktningar.

Jobba med oss på AcadeMedia. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Innovitaskolan – utvecklad i samverkan
I dagarna lanseras Innovitaskolan, efter ett långt förberedande arbete i dialog med rektorer och lärare. Det är de tidigare 28 skolorna inom Pysslingen som får en ny profil, med inriktning mot innovativa undervisningsmetoder som ger eleverna verktyg för att leva och verka i en föränderlig framtid. Matematik, teknik, entreprenörskap och innovation är viktiga delar. Bland annat sker ett samarbete med forskningsinstitutet RISE för att utveckla undervisningen.
– Samhället förändras konstant och vi står inför stora framtidsutmaningar. På Innovitaskolan vill vi göra ny kunskap tillgänglig genom nya teknologier, så att våra elever får den kompetens som framtidens samhälle kräver. Vi vill ligga i digitaliseringens framkant, berättar skolchef Sandra Richter, som har en bakgrund som lärare och rektor inom såväl friskola som kommunal skola.
Precis som på alla AcadeMedias skolor är det livslånga lärande i fokus på Innovitaskolan. Därför arbetar man med att uppmuntra nyfikenhet, kreativitet och mod att utforska och tänka nytt.
– Vi utgår ifrån EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, som eleverna får möjlighet att utveckla hos oss. Det handlar om fördjupade ämneskunskaper och förmågor, så att de når goda studieresultat, men också om personlig och social utveckling. Balans är avgörande för att eleverna ska prestera och må bra. Därför är rörelse, stresshantering och avslappning också viktiga inslag, berättar Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolan och i grunden lärare i samhällskunskap och religionskunskap.

Noblaskolan – med fokus på studiero
En grundbult i AcadeMedias filosofi är att erbjuda ett antal tydliga men olika skolprofiler, så att både elever och medarbetare kan hitta en skola som passar de egna drivkrafterna. På så sätt kan varje enskild elev, men också varje medarbetare, utvecklas optimalt och nå sin fulla potential. Noblaskolan är ett exempel på denna profilering med skolor som utmärker sig genom ett fokus på det akademiska arbetet. Eva-Lotte Stavle är utbildningsdirektör för Noblaskolan. Hon har tidigare arbetat som lärare och rektor och har erfarenhet av flera olika roller inom AcadeMedia, där hon började 2008.
– Noblaskolan är till för alla elever, inte bara de mest studiemotiverade. Genom att prioritera trygghet och studiero, ha tydliga förväntningar och hjälpa elever att lära av eventuella misslyckanden vill vi skapa de bästa förutsättningarna för alla våra elever att lyckas. Hundra procent av våra elever ska gå vidare till gymnasiet och vårt mål nu är att alla ska komma in på det program de önskar, förklarar Eva-Lotte.

Lärare får vara lärare
Målsättningen är att alla skolor inom AcadeMedia ska vara likvärdiga och hålla samma höga kvalitet, men med en mångfald som gör att man som lärare kan hitta en arbetsplats som matchar individuella intressen och drivkrafter.
– Inom AcadeMedia vill vi leda framtidens utbildning och påverka samhällsutvecklingen till det bättre. Mångfalden och valfriheten gör att alla kan hitta rätt och bli en del av ett företag där kollegialt lärande, spännande skolutveckling och tilltro till individen är bärande inslag, säger Jessica.
En viktig aspekt är att lärare ska kunna fokusera just på att vara lärare.
– Vi har enormt bra stöd från kollegor inom olika stabsfunktioner och alla drar åt samma håll. Dessutom finns möjligheter till att pröva vingarna i en annan roll eller på en annan skola. Vi är en stor koncern och det finns en stor intern rörlighet, berättar Sandra.
Eva-Lotte lyfter fram att AcadeMedia har snabba beslutsvägar och är utvecklingsorienterat.
– Det är stor skillnad jämfört med många andra huvudmän. AcadeMedia sysslar bara med utbildning, så inga andra uppdrag stjäl tid och resurser. Som medarbetare har man verkligen frihet att påverka, driva utvecklingen och göra skillnad.

Jobba med oss på AcadeMedia. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Våra olika skolprofiler ger såväl elever som medarbetare möjlighet att hitta en skola som passar just deras intressen och drivkrafter – Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra och Snitz. Hos oss kan du utvecklas professionellt med renodlade arbetsuppgifter som tillåter dig att fokusera på det du är bäst på – att vara lärare!

Läs mer på: www.academedia.se