Presentation
AcadeMedia

Från kaos till succé – Vittra Adolfsberg vände trenden

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Lars Jansson
Christer Gustafsson, Sara Hanny och Jörn Mårtensson brinner för sina elever och sin skola. Ett gott klimat är viktigt inte bara i klassrummet och skolkorridoren utan även i personalrummet. På Vittra Adolfsberg är pedagogrummet en plats för skratt och återhämtning. Foto: Lars Jansson
Christer Gustafsson, Sara Hanny och Jörn Mårtensson brinner för sina elever och sin skola. Ett gott klimat är viktigt inte bara i klassrummet och skolkorridoren utan även i personalrummet. På Vittra Adolfsberg är pedagogrummet en plats för skratt och återhämtning. Foto: Lars Jansson

Skolledning, lärare och elever har tillsammans lyckats vända den nedåtgående trenden. Genom engagemang, struktur och mycket hjärta trivs idag både elever och lärare på AcadeMedias skola Vittra Adolfsberg.

Vittra Adolfsberg i Helsingborg är en liten enparallellig F–9-skola med 225 elever. Skolan ligger i ett socialt utsatt och oroligt område, men på skolan råder det ett lugn. På frågan om lärarna är stolta över att arbeta på skolan svarar 100 procent ja, och personalomsättningen är i stort sett obefintlig. Även elever och vårdnadshavare ger skolan ett högt betyg, och förtroendet såväl som kön till skolan växer.
Men det har inte alltid sett ut så här. För fem år sedan var situationen på skolan akut. Kommunen hade sedan tidigare gett upp, rektorerna avlöste varandra och stora delar av lärarkåren sa upp sig.
– Det var en skola i kris, och under sommaren 2017 gjordes nyrekryteringar. I stort sett hela lärarkollegiet ersattes och en ny rektor togs in, säger rektor Christer Gustafsson som tillsammans med biträdande rektor Sara Hanny har lett skolan sedan 2019.

Nyfiken på att jobba inom AcadeMedia? Klicka här för att se våra lediga tjänster eller göra en spontanansökan

Relationerna i fokus
En av de nya lärarna som handplockades till skolan var Jörn Mårtensson.
– Ärligt talat visste jag nog inte vad jag gav mig in på. Det var bråk i korridoren var och varannan dag och det fanns förstörelse på skolan. Mycket av mitt arbete handlade om att få in eleverna på lektionen. Jag var nära att ge upp – men det är jag väldigt glad för att jag inte gjorde, säger han.
Den första tiden gick ut på att skapa relationer med eleverna och bygga upp ett förtroende. Jörn fick många gånger frågan om han skulle komma tillbaka på måndag, om han skulle finnas där efter höstlovet, sportlovet och sommarlovet. Både han och de andra lärarna som anställdes stannade kvar, och ganska snart stärktes relationerna till eleverna.
– Många elever på skolan törstar efter trygga vuxenrelationer och är väldigt öppna, säger Jörn.
När Christer och Sara tog över som skolledare mötte de en skola som hade lyckats skapa ordning och som nu var redo för utveckling.
– Det första halvåret gick mycket tid åt till att skapa rutiner och struktur. Vi genomförde en massiv kartläggning och analys tillsammans med medarbetarna och startade sedan det pedagogiska utvecklingsarbetet. Engagemanget bland lärarna fanns redan där. Alla rodde vilket är otroligt häftigt. Vår uppgift blev att få alla att ro åt samma håll, säger Sara.

Systematiskt kvalitetsarbete
Nycklarna till de höjda skolresultaten och den goda trivseln är flera. En viktig del är det systematiska kvalitetsarbetet och att skolutvecklingsarbetet får lov att ta tid.
– Vi stänger dörrarna för alla tomtebloss och bygger vår egen utveckling på vårt eget sätt. Precis som på alla skolor har vi så klart våra utmaningar men vi vet hur vi ska jobba för att bli bättre. Vi lägger fokus på det som vi vet leder till hög måluppfyllelse, säger Christer.
Gemensamma pedagogiska måndagar, öppna loggböcker och regelbundna utvärderingar är några av de saker som skolan arbetar med. Den språkutvecklande undervisningen har varit ett återkommande ämne på de pedagogiska måndagarna. På träffarna deltar lärare från samtliga årskurser tillsammans med skolledarna. De läser litteratur, analyserar hur satsningarna har gått ute i klassrummen och diskuterar.

Framgång genom delat ledarskap
Det delade ledarskapet är ytterligare en framgångsfaktor som har tagit skolan dit den är idag.
– Alldeles för många jobbar ensamma. Vi har sett vilken stor effekt det delade ledarskapet har haft på skolan, säger Christer och berättar att han och Sara arbetar tätt ihop.
Christer och Sara, som båda är lärare i grunden, har arbetat ihop förut men enligt Sara måste man inte känna varandra väl för att få till ett lyckat samarbete. Det viktiga är snarare att dela samma värdegrund och synsätt på eleverna.
För relationerna till eleverna är centralt på Vittra Adolfsberg och en avgörande del i framgångarna.
– Du behöver en hjärna när du går till jobbet. Men det allra viktigaste, och något som vi ser hos både barn och vuxna här på skolan, är stora hjärtan. Trots alla utmaningar som finns så är miljön väldigt fin här, säger Christer.
– Och det här är något som genomsyrar hela skolan. Medarbetarna i matbespisningen, vaktmästarna och all kringpersonal hälsar på eleverna. Man kan varandras namn, stannar upp, pratar lite och kanske ger en kram och det är otroligt värdefullt, säger Sara.

Nyfiken på att jobba inom AcadeMedia? Klicka här för att se våra lediga tjänster eller göra en spontanansökan

AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Våra olika skolprofiler ger såväl elever som medarbetare möjlighet att hitta en skola som passar just deras intressen och drivkrafter – Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Vittra och slutligen Snitz som är NPF-anpassade skolor. Hos oss kan du utvecklas professionellt med renodlade arbetsuppgifter som tillåter dig att fokusera på det du är bäst på – att vara lärare!

Läs mer på: www.academedia.se