Segregerad skola

Två skolklasser vittnar om segregerad skola

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Lars Darebergz
Journalisten Emma Leijnse har följt två skolklasser, och sett stora skillnader. Foto: Lars Darebergz

Journalisten Emma Leijnse har följt två skolklasser genom hela mellanstadiet: en där föräldrarna är lågutbildade, en där de är högutbildade.
– Skillnaderna visade sig vara oerhört stora, säger hon.

Varje år under mellanstadiet intervjuade journalisten Emma Leijnse eleverna i två vitt skilda skolklasser, något som resulterat i boken ”I en annan klass – Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan”.
– Jag såg jättetydligt de skillnader som har kunnat påvisas i forskning. Exempelvis när jag frågade dem hur de trodde att det skulle gå i skolan framöver hade eleverna i den ena klassen gott självförtroende, för de hade erfarenheten av att lyckas i skolan och att andra omkring dem gjorde det. De andra hade inte lika stor självtillit utan visste att man kan misslyckas också, säger hon.

”I ena klassen hade alla ett eget rum, i den andra skolklassen hade nästan ingen det.”

Olika förutsättningar
Emma Leijnse blev inte heller förvånad när hon såg stora skillnader i elevernas övriga livssituation.
– I den ena klassen hade man många olika fritidsaktiviteter, i den andra knappt några alls. I ena klassen hade alla ett eget rum, i den andra skolklassen hade nästan ingen det. Det blev så otroligt tydligt när man ställde de här två grupperna mot varandra vilka olika förutsättningar och situationer de har.
Också lärarnas perspektiv blev vitt skilda.
– På den ena skolan var det stor omsättning av både elever och lärare; man fick börja om hela tiden, till och med på enskilda lektioner eftersom det var så ofokuserat. Det är klart att läraruppdraget är ett helt annat än i den andra klassen. Där hade läraren eleverna i sin hand och kunde jobba med dem hela tiden, och det fanns en helt annan långsiktighet, säger Emma Leijnse.

Använda sin position
Hur ska en lärare navigera genom skolans värld när skillnaderna kan var så stora?
– För läraren gäller det att värna sitt uppdrag. Det är viktigt att få undervisningstid, och då måste man hela tiden ifrågasätta det som hindrar en från det. Värna det som står i lagen, som att alla har rätt till särskilt stöd och att alla ska lära sig att läsa. Vill man jobba emot segregation och för likvärdig skola då är det jätteviktigt att man verkligen strider för de sakerna. Och använd din position som lärare i skoldebatten, många litar på att lärare vet bäst hur saker och ting fungerar i skolan, säger Emma Leijnse.