Etikettarkiv: Förstelärare

Spännande utmaningar och samhörighet vid Rytmus

Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Rytmus gymnasieskolor genomsyras av en utpräglad strävan mot utveckling och förbättring. Skolorna drivs av AcadeMedia och åtnjuter därmed det stora nätverkets fördelar i form av kvalitetstänk och ekonomisk stabilitet utan att för den sakens skull förlora sin personlighet.

Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Rytmus är Sveriges största musikgymnasium och har ett flertal högskoleförberedande profiler och alternativ för ungdomar, oavsett om de har siktet inställt på ett konstnärligt yrke eller på fortsatta studier inom andra områden.
– Musiken är i centrum hos oss och det skapar en unik stämning och kultur. De lärare som söker sig hit har ofta ett starkt kulturintresse och vill verka inom en sådan kontext, berättar rektor Martin Thuvesson vid Rytmus i Malmö.
Martin är själv utbildad musiklärare och undervisade på Rytmus i flera år innan han blev erbjuden rollen som rektor. Han betonar att det som alltid har kännetecknat skolan är det engagemang och det framåtdriv som finns hos både elever och lärare.
– Jag har arbetat på Rytmus i Malmö i sju av de nio år som skolan har funnits och här har alltid funnits en känsla av att allt är möjligt. Det är alltid kort väg mellan tanke och utförande och även om vi naturligtvis följer relevanta styrdokument har vi ingen huvudman med politisk styrning och blir därmed mindre känsliga för lokala politikers nyckfullhet, vilket ger en bra grund för ett långsiktigt tänk. Det är en av styrkorna med att vi drivs av AcadeMedia – som skola är vi helt fristående, men vi är uppbackade av en stabil koncern och har möjligheten till utbyte med övriga Rytmusenheter. Vi får vara små, fast med det stora nätverkets fördelar.

Unik kollegial stämning
Rytmus finns idag på fem orter och det täta samarbetet mellan de olika skolorna återspeglas i en enligt Martin unik kollegial stämning och ett inspirerande kollegialt lärande. Skolorna har även ett uttryckligt fokus på fortbildning och utveckling och till syvende och sist är målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna.
– Vi har satsat på kollegialt lärande i många år och det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Förutom gemensamma fortbildningsdagar där vi har stöd av AcadeMedia har vi mandat och utrymme för att anlita andra föreläsare och utbildare. Det finns en bra balans mellan individens och verksamhetens behov. Och återigen – ingenting är omöjligt.

Mötet med Rytmus – ett riktigt lyckokast
Vid Rytmus i Stockholm arbetar Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska. Båda berättar om hur det första mötet med Rytmus var oerhört inspirerande, spännande och härligt och visade sig bli ett riktigt lyckokast.
– Musik har varit ett stort intresse ända sedan barndomen och har löpt som en röd tråd genom hela min utbildning och senare mitt yrkesliv. Då jag flyttade till Stockholm 2004 blev jag rekommenderad att kontakta Rytmus, vilket jag strax därpå gjorde och det har jag aldrig ångrat. Det är helt fantastiskt att få vara i den här miljön – det är en arbetsplats med största engagemang, hjärta och själ och vi möter varje ny utmaning på ett kreativt och engagerat vis, säger Ulrika, som betonar att det inte har gått en dag under de senaste 13 åren på Rytmus som hon inte har upplevt att hon har utvecklats på någon front.
– Jag växer varje dag – här finns resurser, vilja och stöd och så länge man är intresserad finns här möjligheten att lära sig mer och få nya utmaningar. För mig visar det på ett tydligt ansvarstagande, en noggrannhet och en omsorg från Rytmus och AcadeMedias sida.

Öppen dialog och lyhördhet
Pernilla beskriver det lite skämtsamt som en förälskelse då hon började arbeta på skolan. Hon hade tidigare arbetat både kommunalt och på friskolor, men blev ändå glatt överraskad av den stimulerande miljön på Rytmus.
– Vårt arbete genomsyras av lyhördhet och en öppen dialog som jag tror kommer sig av att vi möts genom musiken. Det är oerhört spännande att få uppleva ett sådant nära utbyte och det ger otroligt mycket tillbaka vad gäller den egna utvecklingen. Det är en helhet – ju bättre lärare och elever förstår varandra, desto mer kan vi pedagoger lära oss av eleverna, och desto bättre förutsättningar kan vi ge dem.
Liksom Martin uppskattar hon i synnerhet den samhörighet som finns mellan Rytmusenheterna, inte minst på grund av att hon själv har ett starkt engagemang i skolutvecklingsfrågor.
– För mig som pedagog är det centralt att också vidareutveckla och förbättra skolan, och mitt intresse har bemötts på ett mycket positivt sätt, bland annat genom att jag kunnat avsätta del av min arbetstid åt att arbeta som IKT-pedagog. Det har satsats resurser på att vi ska kunna främja digitalisering och pedagogisk implementering av IKT. Det har gått fort, och det är en spännande utveckling, avslutar Pernilla.

AcadeMedia och Rytmus Sverige

www.academedia.se

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag, vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, vi har också kontor i Göteborg.


www.rytmus.se

Rytmus startades i Stockholm 1993 som en av Sveriges första friskolor och finns idag även i Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. 2017 startas en skola även i Borlänge. Idag är Rytmus landets största musikgymnasium med över 1 000 musikelever.

AcadeMedia och Rytmus Sverige
Adolf Fredriks kyrkogata 2
Box 213
101 24 Stockholm
Tel. vxl: 08-794 42 00
E-post: info@academedia.se
www.academedia.se
www.rytmus.se

Grillska Gymnasiet – idéburna skolor med humanism i fokus

Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som är en idéburen skolstiftelse som vill bidra till att eleverna får en tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Att inspirera eleverna till att nå sin fulla potential genom utbildning, utveckling och trygghet är en grundläggande drivkraft. Här genomsyras all verksamhet av det personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat.

– Det känns bra att Grillska Gymnasiet har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och att allt eventuellt överskott alltid går tillbaka in i verksamheten. Här involveras vi lärare i verksamhetsutvecklingen, det finns tid avsatt för pedagogiskt utvecklingsarbete och skolledningen prioriterar att ta del av våra förbättringsförslag och idéer. Det främjar ett dynamiskt arbetssätt som utvecklar både lärare och elever, säger Gustav Lorenz, lärare i idrott och hälsa, digitalt skapande och historia samt förstelärare med inriktning mot lärande och pedagogik på Grillska Gymnasiet i Sundbyberg, stiftelsens minsta skola med 130 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Han uppskattar särskilt skolans ambition att ständigt utveckla verksamheten. Eleverna får exempelvis regelbundet möjlighet att utvärdera lektioner, vilket ger lärarna tillgång till direkt feedback på deras pedagogiska insats.

Värderingsstyrd idéburen stiftelse
– Jag har tidigare arbetat både på friskolor och kommunala skolor, men kände att jag verkligen hamnat rätt när jag började arbeta här för fyra år sedan. Här får jag arbeta för en idéburen stiftelse vars grundvärderingar överensstämmer med mina. Här är dessutom avstånden mellan elever, lärare och skolledning små, rektorerna är verkligen involverade och synliga i den dagliga verksamheten, säger Paulina Crescentini, lärare i samhällskunskap och ung företagsamhet samt förstelärare med inriktning mot socialt entreprenörskap och samhälls­engagemang.
I hennes försteläraruppdrag ingår bland annat att leda sociala projekt som skolans elever involveras i ett par gånger per år. Eleverna har exempelvis fått välja en välgörenhetsorganisation som de ville stödja genom att laga mat och baka bröd som såldes på en marknad i Sundbyberg. Den typen av satsningar är viktiga på Grillska Gymnasiet, det är ett konkret exempel på hur stiftelsens humanitära grundvärderingar manifesteras. Ett annat exempel på hur värderingarna genomsyrar allt som görs är den gemensamma stiftelsedagen.
– Det är en givande och inspirerande dag för alla stiftelsens medarbetare som i regel genomförs varje år. Senast bjöd dagen på goda möten med kollegor från de andra skolorna, flera lärorika föreläsningar, en kreativ workshop och inspirationspass med koppling till våra värden, berättar Paulina.
– Jag gillar att lärarna verkligen strävar efter att synliggöra och se varje elev utifrån ett individuellt perspektiv. Vi får ett jättebra stöd och individuell feedback i samtliga ämnen och det känns bra att gå på en liten skola där man är igenkänd av de flesta, säger Ellen Westerståhl, som går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning mot bageri och konditori.

Starkt samhällsengagemang och trygg skolmiljö
– Jag befinner mig mycket ute i verksamheten och alla är alltid välkomna till mig med frågor och funderingar. Det är viktigt att skapa en miljö där det är högt i tak och som främjar egna initiativ. Vi arbetar i team för att ständigt utveckla undervisningen och skolan säger Erika Bosta, rektor på skolan.
På Grillska Gymnasiet präglar stiftelsens värdegrund och värdeord i hög grad vardagen. Arbetssätten, skolutvecklingen, samverkan mellan de sex Grillska gymnasieskolorna på olika orter i Mälardalen och den dagliga undervisningen genomsyras på olika sätt av ett starkt samhällsengagemang, att tillsammans skapa en trygg och lugn skolmiljö och att stärka elevernas självförtroende, vilket ofta gör att de blommar ut i sin kunskapsinhämtning.
– Vi återkommer ständigt till det humanistiska och medmänskliga perspektivet. Resultat är en av våra grundvärderingar, men för oss innebär resultat mycket mer än ett fullständigt slutbetyg. Det handlar också om att ge varje elev förutsättningar att utvecklas som människor under sina år gymnasieår, säger Erika Bosta.

Grillska Gymnasiet
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Totalt studerar 2 400 studerande på stiftelsens skolor. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.
www.grillska.se
www.stadsmissionen.se/skola


www.grillska.se

Utvecklas som lärare i stöttande och trygg miljö

Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Kunskapsutveckling, trygghet och studiero är ledstjärnor för alla skolor inom PPS-koncernen. Här kan du som är lärare utvecklas och göra skillnad i en miljö som präglas av starkt engagemang och kollegial samverkan.

– Det är en relativt liten koncern, med en ledning som är väldigt närvarande och intresserad av verksamheten. Det finns en tydlig vilja att utveckla skolorna och ge såväl elever som personal det stöd och de redskap som de behöver, säger Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
På Snitz gymnasium går cirka 130 elever, som alla har särskilda behov kopplade till lärandet. Skolan erbjuder tre program: samhällsvetenskapligt, estetiskt samt el och energi. Annika arbetade som rektor på en annan skola i flera år innan hon kom till Snitz gymnasium. Hon lockades av att få arbeta med väl utvecklade specialpedagogiska metoder tillsammans med ett sammansvetsat, högt kompetent lärarkollegium, där alla delar samma brinnande engagemang.
– Många av våra elever har haft det tufft, men här finns de strukturer och strategier som behövs för att de ska lyckas i sitt skolarbete. Ett exempel på hur vi arbetar kreativt kring eleverna är att vi erbjuder kurser i spelutveckling för att fånga upp det starka intresse och begåvning för detta som många elever har. Detta är ingen skyddad verkstad, utan skolan är en språngbräda ut i livet, berättar Annika.

Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Stor mångfald
Dursuma Medic Fast, förstelärare samt lärare i matematik, biologi och naturkunskap på Cybergymnasiet i Göteborg, drogs till mångfalden bland såväl personal som elever när hon började på Cybergymnasiet direkt efter sin lärarexamen.
– Det var för 13 år sedan och att jag blivit kvar är verkligen ett kvitto på hur bra jag trivs. Vi har korta beslutsvägar, det är transparant och prestigelöst. Det finns en stor drivkraft hos alla att göra ett bra jobb och rusta eleverna för framtiden.
Dursuma lyfter fram de många satsningar som görs, både i samarbete med Skolverket, internt inom PPS-koncernen och på de enskilda skolorna. Det finns stort fokus på både akademisk och social utveckling hos eleverna och på kompetensutveckling och kollegialt lärande hos personalen.
– Det är en otroligt trygg och stöttande miljö, där man som lärare har många goda förutsättningar att utvecklas professionellt och göra skillnad i elevernas liv.

PPS
PPS driver grundskolor, gymnasier och yrkeshögskolor i centrala lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I koncernen ingår Enskede Byskola, Snitz grundskolor och gymnasium, Cybergymnasiet i Stockholm, Göteborg och Malmö, Donnergymnasiet samt KYH i Stockholm, Göteborg och Malmö. PPS har en uttalad värdegrund och ett fokuserat kvalitetsarbete.

Våra gymnasieskolor över landet växer och vi behöver fler kollegor
Vi behöver bland annat lärare i följande ämnen: Filosofi, sociologi, samhällskunskap, svenska som andraspråk, engelska, franska, latin, byggnadsvård, samhällsbyggande, geografi, nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik, webbutveckling, animation, estetisk kommunikation, nätverksteknik, matematik, kemi, naturkunskap.

Utöver ämneslärare söker vi även studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt specialpedagog.

Läs mer om våra tjänster på ppsab.com alternativt kontakta vår HR-chef Ingegerd Olofsson direkt ingegerd.olofsson@ppsab.com.
Vi ser fram emot att träffa dig!

http://ppsab.com

Stenungsund utvecklar såväl elever som lärare

"Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt."
”Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt.”
Lärarna Camilla Ask, Björn Sjö­svärd och Paula Elvesund är alla verksamma på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. De har arbetat på skolan olika länge men är överens om att atmosfären präglas av ett välkomnande bemötande utöver det vanliga, från såväl kollegor som skolledning.

– Stämningen här präglas av kollegialt lärande och en stor frihet att prova nya utvecklande möjligheter såväl organisatoriskt som pedagogiskt. Jag är i grunden lärare i svenska och barn och fritid, men för närvarande arbetar jag med studielabb och stödjande undervisning samt ämnena svenska och pedagogik. Det är en utvecklande resa, säger Camilla, som också är en av 16 förstelärare på Nösnäs.

Kunde utforma sin egen tjänst
Björn ger sitt medhåll och berättar sedan att en viktig aspekt för honom har varit möjligheten att få vara delaktig i att forma sin egen tjänst.
– Verksamheten på Nösnäs är väldigt bred och tillsammans med en stöttande och uppmuntrande ledning har det inneburit att jag har kunnat vara delaktig i att utforma min tjänst. Jag anställdes som lärare i enbart matematik, men idag undervisar jag i både matematik och filosofi samt är tränare för skolans fotbollsinriktning. Jag har kurser på olika nivåer – från grundskolematematik på språkintroduktion till Matematik Specialisering på NA/TE – en kombination som nog är mycket svår att hitta någon annanstans.

Alltjämt nya utmaningar
Paula är i grunden lärare i historia och samhällskunskap, och sedan en tid tillbaka arbetar hon med introduktionsprogram och språkintroduktion. Hon instämmer i såväl Björns som Camillas tankar, men lägger sin betoning på det utvecklande och inspirerande klimatet.
– Det finns som sagt en väldigt stor bredd här. Trots att man är på samma arbetsplats finns det alltid nya utmaningar runt hörnet för de som vill och regionen satsar kraftigt på att fortbilda oss lärare. Dessutom finns det alltid utrymme för egna initiativ och idéer och stämningen på skolan är trygg och lugn. Det borgar för en god studie- och arbetsmiljö, avslutar hon.

Nösnäsgymnasiet, Stenungsunds kommun
Nösnäsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med ca 1 200 elever och 160 anställda. Här finns ett stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetenser och engagemang. Förutom högskoleförberedande program och yrkesprogram, erbjuds introduktionsprogram, lärlingsutbildningar, idrottsprofiler och gymnasiesärskola.

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel: 0303-73 80 80
E-post: exp@nosnas.stenungsund.se
www.nösnäsgymnasiet.se

www.nösnäsgymnasiet.se