Presentation

Fokus på kunskapsresultat gör lärarjobbet roligare

Publicerad 15 februari 2018

Sofia Nybom, tillförordnad avdelningschef för utveckling och lärande på Barn- och utvecklingsförvaltningen i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sofia Nybom, tillförordnad avdelningschef för utveckling och lärande på Barn- och utvecklingsförvaltningen i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
För att öka måluppfyllelsen i Solnas kommunala skolor har staden tagit fram en genomarbetad strategi. Satsningen höjer inte bara elevernas kunskaper utan ökar samtidigt arbetsglädjen inom lärarkåren.

Alla elever som går i någon av Solna stads nio kommunala grundskolor ska ha behörighet till gymnasiet när de går ut, och deras meritvärden ska höjas. Dessutom ska målen och kunskapskraven i läroplanen uppnås i ännu högre utsträckning än idag.
– Vi har tagit ett samlat grepp kring vad som krävs för att vi ska höja våra skolresultat och tagit fram en strategi för det, säger Sofia Nybom, tillförordnad avdelningschef för utveckling och lärande på Barn- och utvecklingsförvaltningen i Solna.
Strategin bygger på det forskningen visar är betydelsefullt för att skapa en framgångsrik skola. De egna kartläggningarna och kvalitetsutvärderingarna har också varit till stor nytta. Utifrån den grunden har man identifierat tio olika utvecklingsstrategier som är viktiga för att lyckas. Bland annat innebär strategin ett ökat fokus på tydligt pedagogiskt ledarskap, kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
– För att säkerställa att vi går åt rätt håll ska vi vara noggranna med att kontinuerligt följa upp alla våra resultat. Och så tar vi alla kränkningar bland barnen på största allvar. Trygghet är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan, säger Sofia Nybom.

Resultaten ska synas inom några år
I början av 2018 började man arbeta utifrån den nya strategin, och även om implementeringen av tankarna ännu är i sin linda har satsningen fått ett positivt mottagande från såväl ett enigt politiskt håll som från skolans värld. Sofia Nybom själv är förväntansfull, men understryker att förändringen inte är något som görs i handvändning. Det rör sig om en femårsplan.
Att skolresultaten höjs är stimulerande i sig, men satsningen innebär också ett lyft för lärarna.
– Vi ger tydliga signaler till våra lärare att vi satsar på deras viktiga roll och ger dem de verktyg som krävs för att kunna undervisa på ett givande sätt. Det är också stimulerande att få vara en del av en skola som utvecklas. Vi välkomnar nya lärare som vill vara med och forma vår verksamhet.

Solna stad
Solna stad har nio kommunala grundskolor som alla omfattas av ”Strategin för förbättrade kunskapsresultat” som man började att arbeta utifrån 2018.
Solna stad kan erbjuda spännande och utvecklande karriärmöjligheter och arbetar proaktivt med kompetensbaserad rekrytering. Lärare som vill utvecklas personligen och vill jobba inom en kommun som tar elevers lärande på största allvar har hittat rätt.
www.solna.se