Presentation

Är du lärare och vill ha ett välbetalt, tryggt och fritt liv?

Publicerad 13 februari 2019

Vi söker fler kvalificerade, behöriga lärare såväl som obehöriga och erfarna vikarier inom alla ämnesområden. Vi bemannar allt från enstaka dagar till hela läsår i hela landet. Välkommen till Zest Education!

Hos oss är det en självklarhet att du som tar hand om andra också behöver någon som tar hand om dig. På Zest sätter vi vår skolpersonal i främsta rummet, ger dig lön värdig ditt yrke och har som ambition att du ska få lägga mer energi på pedagogik och undervisning och mindre på administration. Kort sagt – ett fritt arbetsliv med uppbackning och uppskattning av dina chefer.

Zest erbjuder:
• Branschens bästa lön – 50 000kr*
• Stor frihet att välja arbetsplats
• Fortbildning efter dina behov
• Tydlig arbets-/uppdragsbeskrivning
• Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
• Privat sjukvårdsförsäkring

*Avser behöriga lärare

Klicka här för att registrera ditt CV hos oss

Vi har lärare och all övrig personal du behöver till din skola!
Hos oss hittar du drivna och skickliga lärare! Kvalificerade, behöriga lärare såväl som obehöriga och mycket erfarna vikarier inom alla ämnesområden. Vi bemannar allt från enstaka dagar till hela läsår i hela landet.
Vi har även personal inom elevhälsa såsom skolsköterskor, psykologer, kuratorer, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Har du behov av ett helt elevhälsoteam skapar vi ett efter dina behov och önskemål oavsett om du har behov en gång i månaden eller flera dagar i veckan.

Klicka här för att läsa mer om hur du hyr personal hos oss

Zest Education

Tel: 010-456 95 00
E-post: info@zesteducation.se
www.zesteducation.se