Presentation
Kalix kommun

Jobba i en av Sveriges bästa skolkommuner

Publicerad 11 februari 2020
Foto: Elisabeth Gustavsson / STARK fotografi & design
Maria Norén och Dirk Fischer, lärare i Kalix. Foto: Elisabeth Gustavsson / STARK fotografi & design
Maria Norén och Dirk Fischer, lärare i Kalix. Foto: Elisabeth Gustavsson / STARK fotografi & design

Vill du jobba en av Sveriges bästa skolkommuner, där kollegialt lärande, goda elevresultat och framåtanda löper som en röd tråd? Välkommen till Kalix, där du som lärare kan påverka och utvecklas!

I Lärarförbundets senaste undersökning om Bästa skolkommun hamnar Kalix på tredje plats av landets 290 kommuner och på första plats i Norrbotten. Lärarna Maria Norén och Dirk Fischer är inte förvånade och ser det som ett kvitto på den långsiktighet och laganda som präglar skolverksamheten i kommunen.
– Det finns ett väldigt starkt driv här att hela tiden utveckla och förbättra. Vi jobbar nära varandra, med en gemensamt utformad vision, säger Maria, som är grundskollärare och undervisar i svenska och samhällskunskap.

Jobba som lärare i Kalix. Se våra lediga tjänster här

Bra rutiner
Hon får medhåll av sin kollega Dirk, som undervisar i tyska samt idrott och hälsa på högstadiet. Han kom till Kalix från Tyskland för 15 år sedan och har inga planer på att flytta.
– Kommunen och skolorna här är inte större än att man lär känna stora delar av både lärarkollegiet och eleverna. Det finns väldigt bra rutiner och vi följer eleverna genom de olika stadierna, med trygga överlämningar. Det skapar en bra grogrund för att eleverna ska kunna utvecklas och lärarjobbet blir väldigt kul, säger Dirk.
I lärarförbundets undersökning jämförs en rad olika kriterier. Några av Kalix styrkor är den höga andelen elever som fullföljer gymnasiet och lärarnas goda utbildningsnivå. Maria och Dirk lyfter fram att det sker stora satsningar på kompetensutveckling och fortbildning, med bland annat ämnes-gemensamma dagar varje år och stadie-övergripande fortbildningar, där pedagoger och lärare från förskolan till vuxenutbildningen deltar tillsammans.

Lyssnar på lärare
En annan fördel är det nära samarbetet mellan lärarfacken och utbildningsförvaltningen och det faktum att lärarna lyssnas på och kan få gehör för sina önskemål och idéer.
– Lärarna har inflytande och får stöd. Samspelet mellan facket och skolledningen är bra och det har stor betydelse för arbetsmiljön och trivseln för både lärare och elever, menar Dirk.
Topplaceringen till trots tänker inte lärarna i Kalix vila på sina lagrar.
–Det är enormt roligt att Kalix lyckas så väl, säger Maria och Dirk. Men vi fortsätter att satsa på att utvecklas och bli ännu bättre. Som lärare kan du vara en del av den här processen och verkligen göra avtryck.

Jobba som lärare i Kalix. Se våra lediga tjänster här

Kalix kommun

Ett gediget och långsiktigt utvecklingsarbete ligger bakom tredjeplatsen i Lärarförbundets skolrankning. Kalix har sju kommunala grundskolor och en gymnasieskola. Kommunen arbetar strukturerat med kompetensutveckling och med förbättringsarbete, så att både elever och lärare ska trivas. Här finns goda karriärmöjligheter för lärare som vill vara med och driva utvecklingen mot en ännu mer framgångsrik skola.

www.kalix.se