Etikettarkiv: Gymnasie

Ett tydligt uppdrag gynnar alla

Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson
Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson

Vid Drottning Blankas gymnasieskolor står det personliga engagemanget och det mänskliga mötet i fokus, en inställning som präglar verksamheterna hela vägen från elever till skolledning. Det skapar en trygg och inspirerande lärmiljö med bättre resultat som följd.

På Prästgatan i Helsingborg, bara ett par hundra meter från centralstationen och marinan, ligger en av AcadeMedias 23 Drottning Blanka gymnasieskolor. Här är det personliga engagemanget i fokus och hela verksamheten drivs utifrån mantrat ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”, något som rektor Charlotta Björklund attraherades av redan innan hon kom till skolan.
– Drottning Blanka har ett koncept som verkligen lockar mig. När jag sökte och fick min tjänst här i augusti 2018 blev jag oerhört väl mottagen och det är tydligt vilken vision vi arbetar efter, vilka förväntningar som finns och vilket uppdrag jag har. Det märks tydligt att man är en del av både AcadeMedia och Drottning Blanka, vilket är väldigt positivt.

Tillgänglighet är ett nyckelord
Hon poängterar att eventuella frågetecken snabbt reds ut och att det är lätt att få stöd vid behov. Det följs upp av skolchefen Jens Levin, som även han axlade sin roll i augusti förra året, men som arbetat inom AcadeMedias organisation tidigare, bland annat som rektor.
– AcadeMedia är en utmärkt arbetsgivare som prioriterar kvalitetsutveckling och som ger den frihet och den tillit som krävs för att man ska kunna utföra sitt uppdrag. Tillgänglighet är för oss ett nyckelord, som också det förankras i skolans mantra – känner man att omgivningen genuint bryr sig om hur det går för en tenderar man också att prestera bättre.

academedia_Drottning BlankaPodden

Bidrar till skolutvecklingen
Ett led i arbetet med tillgänglighet är Drottning Blanka-podden, där huvudman för skolorna diskuterar olika aktuella ämnen för såväl skolväsendet i stort som för Drottning Blanka i synnerhet. Syftet är att informera på ett intressant och öppet sätt, skapa engagemang och ge möjlighet till delaktighet.
– Vi vill inte bara vara passagerare på utvecklingsresan, vi vill bidra. Ett exempel är resiliensprojektet, där vi har utbildat personal på alla våra skolor för att kunna hjälpa eleverna att hantera vardagen och sina motgångar. Det är oerhört värdefullt, inte minst med tanke på den utbredda upplevda psykiska ohälsan, betonar de.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia


Här växer du som pedagog

Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.
Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.

Klara gymnasieskolor kännetecknas av universitetsförberedande studier med ett starkt socialt engagemang. Vid Klara Teoretiska i Göteborg förstärks detta fokus av ett framgångsrikt förstelärararbete som både gett kollegialt mervärde och mycket goda resultat bland eleverna.

Klara Teoretiska gymnasium i Göteborg påbörjade som många andra skolor sitt kollegiala lärande med matematiklyftet. Under arbetet märkte medarbetarna tydligt att det kollegiala lärandet var något som kom alla på enheten till gagn, vilket blev startskottet till en organisation där pedagogiska verktyg och mervärde finns i centrum.
– Vi arbetar med skolutveckling oberoende av ämne och låter varje enskild pedagog anpassa processer och metoder utifrån sin specifika aktivitet och sitt ämne. Det är verkligen positivt att vi har de förutsättningar som krävs för att på allvar förändra skolan, och där har vi AcadeMedia att tacka för mycket. Det är en organisation med fokus på skolkvalitet och korta beslutsvägar med stora utvecklingsmöjligheter, betonar Jennie Arpfjord, rektor vid Klara Teoretiska i Göteborg.

Visar allt bättre resultat
Alla lärare på skolan deltar i de lärgrupper som leds av förstelärarna, vilket ger en god spridningseffekt och en utvecklingskultur där även eleverna är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom tydlig återkoppling och utvärdering av undervisningen.
– Arbetet med lärgrupper har pågått i två år och mätningarna av hur nöjda eleverna är med undervisningen ökade med hela 17 procent från 2018 till 2019. Det är ett fantastiskt resultat, säger försteläraren Viveca Johansson, som varit med och byggt upp gymnasieskolan nästan från starten.

Rustar för en värld av möjligheter
Klara Teoretiska kännetecknas av sin inriktning mot universitetsförberedande studier med socialt engagemang, vilket bland annat innebär samarbeten med närliggande universitet och högskolor, undervisning där eleverna förbereds för studier på högre nivå, volontärpraktik på samhällsprogrammet och ett språkcafé där eleverna träffar nyanlända för att öva språk.
– Detta är dock ett arbete som bedrivs inom alla ämnen. Att lära sig se sambanden mellan det humanistiska och det naturvetenskapliga gör att man blir rustad för en värld av möjligheter, vilket skapar de förutsättningar som krävs för att växa som person, avslutar Viveca.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia

AcadeMedia

AcadeMedias gymnasiesegment arbetar utifrån visionen ”Vi leder utvecklingen av framtidens gymnasieskolor”.
Totalt driver AcadeMedia 141 gymnasieskolor. Drottning Blanka består av 23 skolor på orterna Borås, Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Varberg och Örebro. Klara Teoretiska består av 10 gymnasieskolor varav fem i Stockholm och övriga i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö och Sundsvall.

www.drottningblanka.se
www.klaragymnasium.se
www.academedia.se

Lediga tjänster: utbildning.academedia.se/jobba-hos-oss/I Stockholms stad satsar man på gymnasiet

Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium, Thomas Lejdemalm, rektor på P A Fogelströms gymnasium och Stina Arvas, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium. Foto: Gonzalo Irigoyen
Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium, Thomas Lejdemalm, rektor på P A Fogelströms gymnasium och Stina Arvas, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du vara med och bygga framtidens gymnasieskola i Stockholms stad? Här finns några av Sveriges mest spännande lärarjobb och det sker flera stora satsningar. Snart slås portarna upp för splitternya Anna Whitlocks gymnasium. Samtidigt går P A Fogelströms gymnasium in i sitt andra år i anrika, nyrenoverade lokaler.

I augusti välkomnar Anna Whitlocks gymnasium sina första 700 elever i Länsstyrelsens gamla lokaler mitt på Kungsholmen. Den ståtliga byggnaden, som just nu genomgår en total ombyggnad för sitt nya ändamål, kommer att husera cirka 2 400 elever när skolan är helt utbyggd. Gymnasiet blir därmed ett av Sveriges största.
– Det är en fantastisk chans att få vara med och bygga upp en skola från starten. Stockholms stad satsar verkligen på sina gymnasieskolor och det är väldigt roligt, säger rektor Annica Tengbom Ödén, som närmast kommer från en rektorstjänst på Kungsholmens gymnasium.
Anna Whitlocks gymnasium erbjuder fem högskoleförberedande program och elva olika inriktningar. Stor tonvikt läggs på life science och design, som återkommer som profil och inriktning i flera av programmen. Ledorden för undervisningen är bildning och innovation för en hållbar framtid och skolan samarbetar med flera universitet och högskolor.
– Vi vill ge eleverna kompetens, lust och mod att påverka samhällsutvecklingen. Våra lärare kommer att vara med och påverka hur vi utformar undervisningen och vi ser att det finns ett oerhört stort intresse för att jobba här. Vi hade också flest förstahandssökande elever av alla gymnasier i Stockholms län. Det visar att även elever lockas av möjligheten att bygga nytt och vara med och skapa skolkultur, säger Annica.
Stina Arvas, som idag arbetar på Södra Latins gymnasium, tillträder en tjänst som förstelärare i design, bild och form och hon ser fram emot utmaningen. Hon är formgivare i botten och upptäckte läraryrket av en slump under ett vikariat för ett 20-tal år sedan. Som förstelärare kommer Stina att jobba brett med elever på olika program och hon märker att många ungdomar är intresserade av att integrera design med de traditionella teoretiska programmen.
– Detta är något som många unga efterfrågar och i synnerhet med det fokus vi har på hållbarhet. Att som lärare få vara delaktig från början, frigöra sig från gamla strukturer och skapa en ny, kreativ miljö är spännande, säger hon.

Skola på anrika Stigberget
En annan gymnasiesatsning i Stockholms stad är P A Fogelströms gymnasium som tog emot sin första årskull förra läsåret. Lagom till terminsstarten i augusti flyttar skolan in i helt nyrenoverade lokaler på Stigberget på Södermalm, i en byggnad som använts som skola sedan 1916. P A Fogelströms gymnasium kommer att ha totalt 670 elever på de naturvetenskapliga och ekonomiska programmen när det är helt utbyggt. Skolan har en tydlig högskoleförberedande karaktär.
– P A Fogelströms gymnasium renodlar det akademiska och har starkt fokus på ämneskompetens och samarbete mellan olika team. Det är avskalat och väldigt tydligt vad som är obligatoriskt och vad som är valfritt, säger rektor Thomas Lejdemalm, som tidigare arbetade som rektor för Bernadottegymnasiet. Också han lyfter fram hur spännande det är att få vara med och starta en helt ny verksamhet.
– Vi har lyckats rekrytera enormt duktiga lärare och har hög nivå på undervisningen. Nu bygger vi vidare på erfarenheterna från vårt första år.

Attraktiv arbetsplats
Rekryteringen inför hösten är nu klar på båda gymnasierna och det stora antalet högkvalificerade sökande vittnar om att såväl skolorna i sig som Stockholms stad är attraktiva arbetsplatser.
I kraft av sin storlek och mångfald kan Stockholms stad erbjuda en exceptionellt bred palett av jobb för lärare samtidigt som det finns en trygghet och stabilitet som ger arbetsro. Konkurrenskraftiga löner, ett väletablerat kompetensutvecklingsprogram, bra stödfunktioner, tjänstepensioner och friskvård är självklara inslag. Annica, Stina och Thomas vill framhålla Stockholms stad som arbetsgivare för lärare, alldeles oavsett vilken skola man arbetar på. Alla tre är exempel på de många olika karriärmöjligheterna och rörligheten som finns i staden:
– Här finns det så många spännande jobb, oavsett var och hur man vill arbeta. Stockholms stad är en dynamisk arbetsplats för lärare, där det händer mycket och där man verkligen kan utvecklas i den karriär man väljer.

Stockholms stad, gymnasieverksamheten
Som gymnasielärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Du får tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Du kan bli VFU-handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. Du får också möjlighet att röra dig inom en stor organisation, Stockholms stad har 27 gymnasieskolor och cirka 140 grundskolor. Därmed får du som lärare tillgång till en bred skara skolor med olika pedagogiska inriktningar och en mångfald av pedagogisk utveckling. Alla lärare i Stockholms stad har också tillgång till aktuell forskning och senaste nytt inom utbildningsfrågor.

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Hantverkargatan 3 A
104 22 Stockholm
Tel: 08-508 330 00
www.stockholm.se


Komvux Malmö Södervärn – en plats där lärarna trivs

Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn. Foto: Caroline L Jacobsen
Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn. Foto: Caroline L Jacobsen

– Hos oss behöver lärarna inte byta jobb eftersom jobbet byter sig självt. Verksamheten är flexibel med ständigt nya elever, förutsättningar och utmaningar. En unik och mycket spännande arbetsplats, säger Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn.

SFI på Komvux Malmö Södervärn är en central del av vuxenutbildningen i Malmö. Här finns närmare 2 700 elever som omfattar drygt 140 nationaliteter med minst lika många språk, en mångfald i ordets rätta bemärkelse.
– Det fungerar jättebra, mycket tack vare våra trygga, motiverade elever som vet vad de vill och, enligt återkommande enkäter, tycker att vi ger dem en bra undervisning, säger rektor Yerk Liveröd.
En viktig anledning till det goda samarbetsklimatet på skolan är tydlig kommunikation.
– Det som är vår stora utmaning är också vår stora fördel. Den språkliga mångfalden bäddar helt enkelt för tydlighet och rak kommunikation. Att fråga om och reda ut saker blir på så vis en självklar del av arbetet på skolan.

Ständig förändring
Och det är inte bara eleverna som trivs med verksamheten. Yerk Liveröd är inne på sitt nionde år som rektor. Något som han förklarar med att vuxenutbildningen SFI är en flexibel skolform där det ständigt händer nya saker.
– Exempel på det är att vår elevgrupp hela tiden förändras. Det som gäller under ett år behöver inte gälla under nästa. Det kanske kommer många flyktingar eller det kanske finns många inom en viss bransch som måste skola om sig. Då riktas vårt arbete in på dessa nya förhållanden. Vår uppgift är att med utgångspunkt i en väldigt bra pedagogik åstadkomma väldigt mycket.
Omväxlingen förnöjer och innebär ständigt nya och spännande möjligheter för kollegiet.
– Vi möter dessa utmaningar genom att våra lärare får göra det som lärare vill göra: undervisa. Våra lärare planerar, undervisar, genomför och efterarbetar. Något annat kringarbete finns det i stort sett inte.

Utveckling
En annan fördel är att alla lärare på SFI arbetar med samma ämne, svenska som andraspråk.
– Det innebär att du kan prata pedagogik och elever med alla dina kollegor, vilket är en fantastisk förmån.
Att alla har samma ämne underlättar även den strukturerade fortbildning som lärarkollegiet på SFI får ta del av.
– Det ingår i paketet att kommer du hit måste du fortsätta att utvecklas. Förutom de övergripande kompetensutvecklingsinsatserna sker fortbildning genom vardagsstöd och olika former av kollegialt lärande.
En utmaning för lärarna är att en del av eleverna, på grund av bristande eller helt saknad tidigare skolgång, är osäkra på sin förmåga.
– Därför arbetar vi i stor utsträckning formativt. Det gör att vi får snabba resultat och kan se om undervisningen fungerar. Om inte, kan vi snabbt ställa om och pröva något annat.

Meningsfullt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inom Malmö stad genomför regelbundna medarbetarenkäter. SFI-lärarna ligger i topp när det kommer till upplevelsen av meningsfullhet i arbetet.
– Vi har även den lägsta upplevda stressnivån av alla lärare i staden. Att jobba här innebär i korthet att man vet varför man går till jobbet. Det, i kombination med att få ägna sin dag åt en lärares kärnuppdrag, undervisning, gör SFI till en fantastiskt bra arbetsplats.
Till hösten väntar ytterligare en stor utmaning för verksamheten. De i dagsläget privata SFI-utbildningarna i Malmö ska tas över av staden vilket innebär att dagens elevantal på 2 700 ökar till 4 500.
– Det blir en omställning, men vi kommer att klara även den och fortsätter på den inslagna vägen. Siktet är inställt på att bli bäst på SFI i hela Sverige, fastslår Yerk Liveröd.

Komvux Malmö Södervärn
Komvux Malmö Södervärn är en central del av vuxenutbildningen i Malmö. Här finns närmare 3 000 elever som studerar inom olika skolformer:
– Svenska för invandrare – SFI
– Grundläggande vuxenutbildning
– Gymnasial vuxenutbildning
– Särskild utbildning för vuxna

Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö
Tel: 040-34 30 34
www.malmo.se


En vilja till ständig förbättring präglar hela verksamheten

Marie Wolke, Jenny Nyströmsskolan och Daniel Nilsson, Stagneliusskolan. Foto: Magnus Johnsson, Fototjänster i Kalmar
Marie Wolke, Jenny Nyströmsskolan och Daniel Nilsson, Stagneliusskolan. Foto: Magnus Johnsson, Fototjänster i Kalmar

– En stor trivselfaktor är att vi lärare får goda möjligheter att göra det vi är bra på! Här finns en utvecklingsanda som genomsyrar hela verksamheten, gagnar eleverna och gör det enormt roligt att vara lärare, säger Marie Wolke, särskilt yrkesskicklig lärare vid Jenny Nyströmsskolan i Kalmar.

Marie Wolke har en lång bakgrund som lärare. Sedan 2011 återfinns hon på Jenny Nyströmsskolan där hon är speciallärare i matematik och svenska som andraspråk. Att hon även är förstelärare, som Kalmarsunds gymnasieförbund benämner särskilt yrkesskicklig lärare (SYL), ser hon mest som en titel.
– Vi har otroligt många duktiga och drivna lärare inom gymnasieförbundet. Flera har genomgått en Arete-meritering som borgar för att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och kvalitet i undervisningen.
En strävan efter ständig förbättring menar hon är något som präglar hela verksamheten.
– Kalmarsunds gymnasieförbund är en stor arbetsgivare med en engagerad förbundsledning och duktiga rektorer. Det gör att man hela tiden har en möjlighet att utvecklas och bli en bättre lärare för sina elever.

Utvecklingsfond
Daniel Nilsson, Stagneliusskolan, speciallärare matematik och SYL vid Stagneliusskolan i Kalmar, instämmer.
– Förbundet har till exempel en verksamhetsutvecklingsfond, där vem som helst av lärarna kan söka pengar för olika projekt. Vi inom speciallärarnätverket gjorde gemensam sak och sökte, och fick, medel för att skapa ett nätverk som inkluderade grundskolans speciallärare och pedagoger. Syftet var att få till ett bra samarbete och att övergången från grundskola till gymnasium ska bli så bra som möjligt.
Även Marie Wolke har sökt och fått pengar från fonden, i hennes fall för utveckling av studiehandledning online.
– Vi saknar studiehandledare på en del elevers modersmål och har med hjälp av dessa medel utvecklat ett samarbete med studiehandledare från Biuonline i Ronneby som bistår oss via Adobe- Connect vilket fungerar väldigt bra.
Kalmarsunds gymnasieförbund ligger långt fram när det gäller digitalisering. 2016 prisades förbundet med Guldtrappan för sitt genomtänkta digitala skolutvecklingsarbete.
– Här finns en genomgående vilja att komma vidare och ta nästa steg. Är man en gymnasielärare som vill utvecklas och ligga i framkant på en rad olika områden, då ska man söka sig till Kalmarsunds gymnasieförbund, fastslår Daniel Nilsson.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Cirka 3 250 elever finns inom gymnasieskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 525 tillsvidareanställda.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
392 34 Kalmar
Tel: 0480-45 15 00
www.gyf.se/


UR skola vill skapa debatt om viktiga frågor

Sveriges Utbildningsradio
Lotta Lejdström, till vänster, projektledare för Perspektiv på världen på UR. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vad engagerar gymnasieelever, var hämtar de sin information och hur kan skolan skapa förutsättningar för att diskutera brännande politiska, sociala och ekonomiska ämnen?
Med serien Perspektiv på världen vill UR ge lärare och elever redskap för att analysera vår tids stora frågor.

Syftet med Perspektiv på världen är dels att ge stöd till lärare att förmedla kunskap om demokrati inför det svenska valet i höst, men också att skapa ett mer tidlöst arbetsmaterial som kan användas av lärare och elever för att skapa engagemang och debatt om viktiga frågor.
– Många lärare upplever att det är svårt att förklara samband och engagera utan att eleverna tycker att de har en massa pekpinnar. Vi ger inga färdiga svar eller lösningar, men hoppas att filmerna kan bli katalysatorer för samtal och ett stöd för lärarna att lyfta frågorna till en högre nivå, säger projektledare Lotta Lejdström.
Lotta och hennes team reste runt hela Sverige, besökte ett 20-tal skolor och pratade med hundratals elever, lärare och annan skolpersonal för att sondera behov, känslor och intressen.
– Elever är en otroligt heterogen grupp och kanske den svåraste målgruppen av alla. De har så otroligt olika förutsättningar och mål. Men vi såg att ett stort antal sakfrågor engagerar. Även de elever som hävdar att de inte bryr sig visar ju också en ståndpunkt, säger Lotta.

Se vår serie Perspektiv på världen

Kortdokumentärer
Resultatet blev 22 korta dokumentärer, på mellan fyra och tio minuter, som tar upp en lång rad skiftande och aktuella ämnen för att ge nya perspektiv på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö. Filmerna är inspelade runtom i världen och täcker ämnen som mänskliga rättigheter, terrorism, fördelningspolitik, konflikter och vilka krafter som styr våra politiska val. Programmen, som är gjorda i tätt samarbete med gymnasielärare, är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.
– De är korta och kärnfulla filmer, där vi jobbar med känslor och det visuella. Men de är också tydligt faktabaserade, och i vårt urval av intervjupersoner smalnar vi av stora frågor till något mer personligt på ett seriöst sätt, berättar Lotta.
Hon hoppas att filmerna ska fungera som en gnista för att eleverna med ett källkritiskt förhållningssätt ska vilja fördjupa sig ytterligare i de olika ämnena och att lärare ska se dem som ett arbetsmaterial som går att använda på många sätt.
– Vi har fått positiv feedback från både lärare och elever. Detta är en del av UR:s uppdrag och vi brinner för att fylla den här sortens behov.

Sveriges Utbildningsradio
UR, Sveriges Utbildningsradio, är ett oberoende public service-bolag som producerar program inom utbildningsområdet. UR utgår från styrdokument och läroplaner och programmen skapas i samarbete med elever och lärare. Serien Perspektiv på världen finns i 22 delar och är tänkt att användas som arbetsmaterial i gymnasieskolan för att väcka intresse och engagemang för våra viktiga nutidsoch framtidsfrågor.

För mer information och för att se Perspektiv på världen, besök: www.urskola.se


Jobbmässa för gymnasielärare i Göteborg

Jobbmässa gymnasielärare
Fotograf: Örjan Flodell

Är du gymnasielärare eller blivande gymnasielärare och söker jobb? Besök vår jobbmässa och träffa representanter från alla de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. Utbudet är brett — vad sägs om tolv gymnasieskolor med olika inriktning, gymnasiesärskola och vuxenutbildning som Studium och Yrgo.

Både du som är blivande gymnasielärare och du som funderar på att hitta en ny arbetsplats är lika välkommen. Passa på att presentera dig, diskutera pedagogik och lämna över ett CV till de skolor som intresserar dig mest.

När: onsdag 2 maj
Kl: 17:00 – 19:00
Var: Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20

Kvällens program
Både dryck och mingelmat står framdukat när du kommer. Strax efter kl 17:00 presenterar Utbildningsförvaltningen sin verksamhet. Därefter är det dags att mingla med medarbetare på de olika skolorna, som finns på plats tillsammans med representanter för HR- och kommunikation.

Anmäl dig redan idag eller senast måndag 30 april: Anmäl dig här

Hoppas vi ses den 2 maj!