Artikel

2022-10-04

Utvecklingssamtalets konst

Att hålla i ett utvecklingssamtal kan vara en utmaning – men att se framåt är det viktigaste med samtalet.

2022-10-04

Två kulturer på Svenska skolan i Marbella

Svenska skolan i Marbella är med sina 200 elever en av de största svenska utlandsskolorna.

2022-10-04

Hos SiS har lärare tid för varje elev

På de särskilda ungdomshem som drivs av SiS är lärartätheten hög och möjligheten att se varje elev stor.

2022-10-04

Två skolklasser vittnar om segregerad skola

Varje år under mellanstadiet intervjuade journalisten Emma Leijnse eleverna i två vitt skilda skolklasser. Jag såg jättetydligt de skillnader som har kunnat påvisas i forskning.

2022-10-04

Sågad skola hyllas

På sex år gick Visättraskolan från kritiserad till hyllad. Förr flydde eleverna – nu är det högt skoltryck.

2022-10-04

Positiva effekter för lärare och elever

Höstterminen 2022 började de ändrade läroplanerna och kursplanerna att gälla i grundskolan.

2022-10-04

Återkoppling i matematik

Hur ska man hinna ge sina elever bra återkoppling? Och vad är bra återkoppling? Lisa Björklund Boistrup har forskat på området.

2022-10-04

Inspirerande lärmiljöer

Skolmiljön behöver bli bättre och mer inspirerande, tycker läraren Emma Widegren i en ny bok.

2022-10-04

Arbetar med trygghet och förbättrade resultat

Vi arbetar sedan ett antal år med huvudfokus på att öka andelen gymnasiebehöriga elever.

2022-10-04

Utvecklar grundskolan med systematik och analys

I Borlänge kommun finns ett tydligt driv och en uttalad vilja att ständigt utvecklas och förbättra verksamheterna.