Kategori: Artikel

Foto: Seán McDevitt

Utvecklingssamtalets konst

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalets konst

Att hålla i ett utvecklingssamtal kan vara en utmaning – men att se framåt är det viktigaste med samtalet.

Utvecklingssamtalets konst

Foto: Jimmy Lund

Två kulturer på Svenska skolan i Marbella

Utlandsskola

Två kulturer på Svenska skolan i Marbella

Svenska skolan i Marbella är med sina 200 elever en av de största svenska utlandsskolorna.

Två kulturer på Svenska skolan i Marbella

Hos SiS har lärare tid för varje elev

Skola inom ungdomsvård

Hos SiS har lärare tid för varje elev

På de särskilda ungdomshem som drivs av SiS är lärartätheten hög och möjligheten att se varje elev stor.

Hos SiS har lärare tid för varje elev

Foto: Lars Darebergz

Två skolklasser vittnar om segregerad skola

Segregerad skola

Två skolklasser vittnar om segregerad skola

Varje år under mellanstadiet intervjuade journalisten Emma Leijnse eleverna i två vitt skilda skolklasser. Jag såg jättetydligt de skillnader som har kunnat påvisas i forskning.

Två skolklasser vittnar om segregerad skola

Foto: Samuel Unéus

Sågad skola hyllas

Förändringsarbete

Sågad skola hyllas

På sex år gick Visättraskolan från kritiserad till hyllad. Förr flydde eleverna – nu är det högt skoltryck.

Sågad skola hyllas

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Positiva effekter för lärare och elever

Ändrade läroplaner

Positiva effekter för lärare och elever

Höstterminen 2022 började de ändrade läroplanerna och kursplanerna att gälla i grundskolan.

Positiva effekter för lärare och elever

Foto: Håkan Röjder

Återkoppling i matematik

Återkoppling

Återkoppling i matematik

Hur ska man hinna ge sina elever bra återkoppling? Och vad är bra återkoppling? Lisa Björklund Boistrup har forskat på området.

Återkoppling i matematik

Foto: Shutterstock

Inspirerande lärmiljöer

Lärmiljö

Inspirerande lärmiljöer

Skolmiljön behöver bli bättre och mer inspirerande, tycker läraren Emma Widegren i en ny bok.

Inspirerande lärmiljöer

Foto: Sofia Ekvall

Arbetar med trygghet och förbättrade resultat

Utvecklingsarbete

Arbetar med trygghet och förbättrade resultat

Vi arbetar sedan ett antal år med huvudfokus på att öka andelen gymnasiebehöriga elever.

Arbetar med trygghet och förbättrade resultat

Utvecklar grundskolan med systematik och analys

Utveckling

Utvecklar grundskolan med systematik och analys

I Borlänge kommun finns ett tydligt driv och en uttalad vilja att ständigt utvecklas och förbättra verksamheterna.

Utvecklar grundskolan med systematik och analys