Presentation

2022-10-04

Liten kommun med stora möjligheter

Här vilar grundskolans verksamhet på en stabil stödstruktur.

2022-10-04

Nästan ingenting är omöjligt i Tyresös skolor

Mycket goda utvecklingsmöjligheter, fantastiska elever och en lyhörd ledning utmärker skolorna i Tyresö.

2022-10-04

”Ett tryggt barn får lättare att lära”

Trygghet och gemenskap är centralt för såväl elever som medarbetare i rektorsområde Anderslöv/Alstad.

2022-10-04

Gemensamma satsningar tar Sundbyberg till toppen

Genom lärarnära satsningar där undervisningskvaliteten står i centrum lyfts lärare och elever till nya nivåer.

2022-10-04

Hos SiS får Katja hitta nya lösningar

Jag brinner för eleverna.

2022-10-04

Med eleverna i fokus – Tillsammans tar vi ett steg till

Vi arbetar tillsammans för att öka elevernas måluppfyllelse.

2022-10-04

Ny skola med engagerade lärare och stort pedagogiskt utrymme

Samarbete, trivsel och kreativitet utmärker Fässbergsskolan i Mölndal

2022-10-04

Gemensamt lärande i Mjölby

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kommunövergripande lärgrupper skapats.

2022-10-04

Trygghet, arbetsro och utveckling i Luleås skolor

Residensskolan är ett tydligt exempel på att trygghetsarbetet ger resultat.

2022-10-04

Teamarbete i fokus på Nya Raketskolan i vackra Kiruna

På Nya Raketskolan är du som lärare aldrig ensam, utan en del av sammansvetsade, multikompetenta arbetslag.